top of page

Våre vilkår 2020/2021

Påmeldingen vil være gyldig når betaling er mottatt.

Betalingsopplysninger sendes ved mottatt påmeldingskjema og fungerer som bekreftelse på plass.

Påmeldingen er bindende og det betales for gjeldende leir.

1900,- pr deltaker hestehelg​ (2 dager)

2900,- pr deltaker høstferieleir (3 dager)

1900,- pr deltaker høstferieleir​ (2 dager)

 

Det er ikke mulig å overføre en fraværsdag til en senere dato.

Påmeldingen er personlig og andre kan ikke ta den påmeldtes plass en enkeltdag hvis barnet er syk

eller av andre årsaker ikke kan møte en gang.

Barnet holdes hjemme ved sykdom av smittevernhensyn og det gis mulighet for å delta på en oppsamlingsdag på slutten av hvert semester for inntil én dags fravær pr halvår.

Det kreves 6 påmeldte deltakere pr dag for gjennomføring av kurset valgte dag. Ved ledige plasser kan leirer bli slått sammen. Det gis tilbud om gratis avbestilling om så skulle skje og datoene ikke passer. 

 

Hvis barnet av ulike årsaker ikke kan delta på kurs likevel, har du selv ansvar for å finne en som kan overta din plass.

Vi vil føre opp en venteliste og kan være behjelpelig med kontaktformidling om nødvendig.

Handvask lik reglementet fra skolen som barna kjenner godt fra før.

LofotHest påberoper seg retten til å avlyse på kort varsel ved råd/påbud fra myndighetene ved

eventuelt oppblomstring av smittetilfeller lokalt og/eller nasjonalt.

Hvis kurset blir avlyst på bakgrunn av nasjonale eller regionale smitteverntiltak, vil hele summen refunderes

minus et administrasjonsgebyr på 250 kr.

Det oppfordres til at barn har egen ridehjelm som medbringes, ellers ønsker vi så lite medbragte ting som mulig. Deltakerne som ikke har egen hjelm, kan få låne hjelm hos oss. De må ha med seg en ren buff/tynn lue til å ha under hjelmen.

Deltakere som ikke respekterer smitteverntiltakene på gården, vil bli bortvist fra området. Da blir foreldre/foresatte kontaktet og vedkommende får vente sammen med en av oss voksne til de blir hentet.

Ved påmelding bekrefter du at du har lest og godtatt disse vilkårene.

bottom of page