top of page

Våre vilkår sommer 2020

Påmeldingen vil være gyldig når depositum på 50% av totalen er mottatt.

 

Kun betaling med Vipps #118408

Påmelding er bindende.

 

Hvis du av ulike årsaker ikke kan delta, har du selv ansvar for å finne en som kan overta din plass. Om du 

Vi vil føre opp en venteliste og kan være behjelpelig med kontaktformidling om nødvendig.

Vi ønsker at du som foreldre/foresatt skal føle deg trygg mens barnet er hos oss.

Derfor har vi noen regler alle må forholde seg til.

I henhold til smittevernreglene, ber vi om at barna blir avlevert/hentet ved avkjørselen til LofotHest

hvor jeg, Runa, står klar å tar i mot deltakerne etterhvert som de kommer og ser til at de

kommer seg trygt avgårde etter endt dag.

Handvask lik reglementet fra skolen som barna alt er blitt drillet på etter gjennåpningen av skolen.

 

Deltakere som utvikler symptomer i løpet av uken, får ikke anledning til å fortsette deltakelse.

Evtuell refusjon må da tas med reiseforsikringen. Deltakere med symptomer i dagen før start, kan få refundert

hele beløpet ved dokumentert smitte minus et administrasjonsgebyr på 250 kr.

LofotHest påberoper seg retten til å avlyse på kort varsel ved råd/påbud fra myndighetene ved

eventuelt oppblomsting av smittetilfeller lokalt og/eller nasjonalt.

Hvis leiren blir avlyst på bakgrunn av nasjonale eller regionale smitteverntiltak, vil hele summen refunderes

minus et administrasjonsgebyr på 250 kr.

Det oppfordres til at barn som har egen ridehjelm tar den med, ellers ønsker vi så lite medbragte ting som mulig. Deltakerne som ikke har egen hjelm, får tildelt fast hjelm hele uken, som blir grundig desinfisert mellom hver leir.

Deltakere som ikke respekterer smitteverntiltakene på gården, vil bli bortvist fra området. Da blir foreldre/foresatte kontaktet og vedkommende får vente sammen med en av oss voksne til de blir hentet.

Ved påmelding bekrefter du at du har lest og godtatt disse vilkårene.

bottom of page